Registrované přípravky k 17.09.2003  


Quadris - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Azoxystrobin 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4246-4/1999 FTS  FTS  SC  24  Platné  Malo 
4246-3/1999 SYL  SYP  SC  24  Platné  Velko 
4246-2/1999 ABO  ABO  SC  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]