Registrované přípravky k 17.09.2003  


Thiram Granuflo - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Thiram 80 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4189-1/1999 FTS  FTS  WG  Xn  24  Platné  Malo 
4189-0/1999 UCB  UCP  WG  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]