Registrované přípravky k 17.09.2003  


Cadence 70 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dicamba 70 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4274-0/2001   NVA  NVP  WG  Xi  36  Zásoby  Velko 
4274-1/2004   SYA  SYP  WG  Xi  Vč3  - -  Pt5  Z3  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]