Registrované přípravky k 17.09.2003  


Teridox 500 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dimethachlor 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4240-0/2001   NVA  NVP  EC  II  60  Zásoby  Velko 
4240-1/1999 SYA  SYP  EC  Xn  II  60  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]