Registrované přípravky k 17.09.2003  


Lintur 70 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dicamba 65.9 %
Triasulfuron 4.1 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4343-1/1999 SYA  SYP  WG  Xi  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]