Registrované přípravky k 17.09.2003  


Maraton - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Isoproturon 125 g/l
Pendimethalin 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4353-1/1999 BAS  BAF  SC  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]