Registrované přípravky k 17.09.2003  


Oleoekol - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Chlorpyrifos 30 g/l
Olej řepkový - methylester 75 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4278-3/1999 FUT  FUT  ME  Xi  Š  II  24  Platné  Malo 
4278-0/1999 ACX  FUT  ME  Xi  Š  II  24  Platné  Velko 
4278-2/1999 ABO  ABO  ME  Xi  Š  II  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]