Registrované přípravky k 17.09.2003  


Merlin 750 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Isoxaflutole 750 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4271-0/2001   RPA  RAA  WG  Š  36  Zásoby  Velko 
4271-1/2003   AVS  AVB  WG  Š  36  Zásoby  Velko 
4271-2/2001 BCL  BAP  WG  Š  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]