Registrované přípravky k 17.09.2003  


Pulsar - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Imazamox 120 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4035-0/2000   CYA  CYC  SL  36  Zásoby  Velko 
4035-1/2001 BAS  BAF  SL  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]