Registrované přípravky k 17.09.2003  


Match 050 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Lufenuron 50 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3922-1/2001   NVA  NVP  EC  II  36  Zásoby  Velko 
3922-2/2001   SYA  SYP  EC  II  36  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]