Registrované přípravky k 17.09.2003  


Raxil ES - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Imazalil 20 g/l
Tebuconazole 15 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3918-0/2003   BAY  BAP  ES  Xi  24  Zásoby  Velko 
3918-1/2001 BCM  BAP  ES  Xi  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]