Registrované přípravky k 17.09.2003  


Affinity WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Isoproturon 50 %
Carfentrazone-ethyl 0.75 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4288-0/2001 FMC  FNA  WG  Xn  Š  VJR  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]