Registrované přípravky k 17.09.2003  


Bonus - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Alpha-cypermethrin 40 g/l
Teflubenzuron 120 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4183-0/2000   CYA  CYC  SC  VJR  36  Zásoby  Velko 
4183-1/2001 BAS  BAF  SC  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]