Registrované přípravky k 17.09.2003  


Arelon Plus - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fenoxaprop-P-ethyl 16 g/l
Isoproturon 300 g/l
Mefenpyr-diethyl 30 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4248-0/2001   HSA  AEC  SE  Xn  Š  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]