Registrované přípravky k 17.09.2003  


Puma Extra - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l
Mefenpyr-diethyl 75 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4251-1/2003   AVG  AVB  EW  24  Zásoby  Velko 
4251-2/2001 BCF  BAP  EW  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]