Registrované přípravky k 17.09.2003  


Sportak Alpha HF - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Prochloraz 300 g/l
Carbendazim 80 g/l



Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4299-1/2003   AVG  AVB  SE  Xn  III  24  Zásoby  Velko 
4299-2/2001 BCF  BAP  SE  Xn  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]