Registrované přípravky k 17.09.2003  


Omite 570 EW - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Propargite 570 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4172-2/1999 ABO  ABO  EW  Xn  VJR  24  Platné  Malo 
4172-3/1999 LOV  LOV  EW  Xn  VJR  24  Platné  Malo 
4172-4/1999 FTS  FTS  EW  Xn  VJR  24  Platné  Malo 
4172-0/1999 UNI  UNP  EW  Xn  VJR  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]