Registrované přípravky k 17.09.2003  


Folar 525 FW - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Terbuthylazine 345 g/l
Glyphosate 180 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4336-4/2001 FTS  FTS  SC  Xi  Š  36  Platné  Malo 
4336-1/2001   NVA  NVP  SC  Š  36  Zásoby  Velko 
4336-3/2001 ABO  ABO  SC  Š  36  Platné  Malo 
4336-5/2001 SYA  SYP  SC  Xi  Š  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]