Registrované přípravky k 17.09.2003  


Grid - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Rimsulfuron 500 g/kg
Thifensulfuron-methyl 250 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4170-0/2001 DUP  DUP  WG  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]