Registrované přípravky k 17.09.2003  


Regent 800 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fipronil 800 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4090-3/2002   AVS  AVB  WG  Xn  24  Zásoby  Malo 
4090-4/2003   AVS  AVB  WG  Xn  24  Zásoby  Velko 
4090-6/2000 BCL  BAP  WG  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]