Registrované přípravky k 17.09.2003  


Chorus 75 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cyprodinil 750 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4113-2/2001   NVA  NVP  WG  36  Zásoby  Velko 
4113-3/2001   KPP  KPP  WG  36  Zásoby  Malo 
4113-5/2001 SYA  SYP  WG  36  Platné  Velko 
4113-4/2001 FTS  FTS  WG  36  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]