Registrované přípravky k 17.09.2003  


Delan 700 WDG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dithianon 700 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4182-3/2001   ABO  ABO  WG  Xn  24  Zásoby  Malo 
4182-4/2001 BAS  BAF  WG  Xn  24  Platné  Velko 
4182-5/2001 BAS  BAF  WG  Xn  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]