Registrované přípravky k 17.09.2003  


Vectra 10 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Bromuconazole 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3988-0/2002   RPA  RAA  SC  24  Zásoby  Velko 
3988-1/2001   AGB  AGB  SC  24  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]