Registrované přípravky k 17.09.2003  


Ring 80 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Primisulfuron 30 %
Prosulfuron 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4033-1/2001   NVA  NVP  WG  Š  24  Zásoby  Velko 
4033-2/2002   SYA  SYP  WG  Š  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]