Registrované přípravky k 17.09.2003  


Foxtar D - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Bifenox 150 g/l
Isoproturon 300 g/l
Mecoprop-P 145 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3989-1/1999 FSG  RAA  SC  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]