Registrované přípravky k 17.09.2003  


Glyfogan Hobby - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Glyphosate 7.2 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3827-1/1999 FOR  FOR  AL  24  Platné  Malo 
3827-8/2003   LOV  LOV  AE  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]