Registrované přípravky k 17.09.2003  


MCPA-Stefes 750 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
MCPA 750 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4163-1/2000 AGD  OPT  SL  Xn  Š  PHO2  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]