Registrované přípravky k 17.09.2003  


Monitor 75 WDG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Sulfosulfuron 75 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4099-0/2001   MON  MOC  WG  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]