Registrované přípravky k 17.09.2003  


Pantera 40 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Quizalofop-P-tefuryl 40 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4064-1/2000 FTS  FTS  EC  Xi  III  24  Platné  Malo 
4064-0/2000 UNI  UNP  EC  Xi  III  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]