Registrované přípravky k 17.09.2003  


Tropotox 40 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
MCPB 400 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4141-1/2003   AVS  AVB  SL  PHO1  36  Zásoby  Velko 
4141-0/2001   RPA  RAA  SL  PHO1  36  Zásoby  Velko 
4141-2/2000 BCL  BAP  SL  PHO1  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]