Registrované přípravky k 17.09.2003  


Ikar 95 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Olej minerální SAE 10/95 95 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4150-0/2000 DAN  IBK  EC  Š  PHO1  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]