Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mythos 30 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pyrimethanil 300 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3999-6/2003   AVG  AVB  SC  24  Zásoby  Velko 
3999-7/2000 ABO  ABO  SC  24  Platné  Malo 
3999-8/2000 FUT  FUT  SC  24  Platné  Malo 
3999-5/2000 FTS  FTS  SC  24  Platné  Malo 
3999-2/2000 KPP  KPP  SC  24  Platné  Malo 
3999-9/2000 BCF  BAP  SC  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]