Registrované přípravky k 17.09.2003  


Gesatop 90 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Simazine 900 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4091-2/2001   NVA  NVP  WG  PHO5  24  Zásoby  Velko 
4091-3/2001   KPP  KPP  WG  PHO5  24  Zásoby  Malo 
4091-4/2001   SYA  SYP  WG  PHO5  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]