Registrované přípravky k 17.09.2003  


Kambilan - vosk - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Lanolin 40 %
Pryskyřice přírodní 50 %



Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4216-0/2000 EKO  EKO  PA  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]