Registrované přípravky k 17.09.2003  


Gesaprim 90 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Atrazine 900 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4088-1/2001   NVA  NVP  WG  PHO5  36  Zásoby  Velko 
4088-2/2001 SYA  SYP  WG  PHO5  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]