Registrované přípravky k 17.09.2003  


Afalon 45 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Linuron 450 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3969-7/2003   AVG  AVB  SC  Xn  24  Zásoby  Velko 
3969-8/2001   FUT  FUT  SC  Xn  24  Zásoby  Malo 
3969-4/2001   KPP  KPP  SC  Xn  24  Zásoby  Malo 
3969-6/2001 ABO  ABO  SC  Xn  24  Platné  Malo 
3969-5/2001 FTS  FTS  SC  Xn  24  Platné  Malo 
3969-9/2001 BCF  BAP  SC  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]