Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mix Stefes - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Desmedipham 79 g/l
Phenmedipham 79 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3332-3/2003   AVG  AVB  EC  III  24  Zásoby  Velko 
3332-4/2000 BCF  BAP  EC  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]