Registrované přípravky k 17.09.2003  


Velvet 2000 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Směs APS a polyoxyetylénu (POE) 600 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1491-2/2001   ACS  ACS  EC  SJ  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]