Registrované přípravky k 17.09.2003  


Velpar 25 L - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Hexazinone 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1511-0/2002   SPN  SPN  SL  NB  PHO4  24  Zásoby  Velko 
1511-1/2000 NAN  NAN  SL  Xi  Vč3  - -  Z2  PHO4  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]