Registrované přípravky k 17.09.2003  


Trifmine 30 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Triflumizole 30 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3694-0/1999 NIS  SUP  WP  Š  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]