Registrované přípravky k 17.09.2003  


Triflurex 48 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Trifluralin 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4380-0/2001 MAK  ATA  EC  Xi  Vč3  Vo1a.  II  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]