Registrované přípravky k 17.09.2003  


Topas 100 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Penconazole 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3750-6/2001 SYA  SYP  EC  Xi  Š  III  24  Platné  Velko 
3750-4/2001 FTS  FTS  EC  Xi  Š  III  24  Platné  Malo 
3750-5/2001 ABO  ABO  EC  Š  III  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]