Registrované přípravky k 17.09.2003  


Talstar 10 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Bifenthrin 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3594-3/1999 ABO  ABO  EC  Xn  Š  Š  II  24  Platné  Malo 
3594-2/1999 LOV  LOV  EC  Xi  Š  VJR  Š  II  24  Platné  Malo 
3594-0/1999 FMC  FNA  EC  Xi  Š  VJR  Š  II  24  Platné  Velko 
3594-4/1999 FTS  FTS  EC  Xi  Š  VJR  Š  II  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]