Registrované přípravky k 17.09.2003  


Syllit 65 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dodine 65 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3221-4/2002   ABO  ABO  WP  JR  24  Zásoby  Malo 
3221-5/2001   AVS  AVB  WP  JR  36  Zásoby  Velko 
3221-0/2000   RPA  RAA  WP  JR  36  Zásoby  Velko 
3221-2/2001 ACD  ACD  WP  JR  18  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]