Registrované přípravky k 17.09.2003  


Sulikol K - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Síra 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1052-0/2002   SPN  SPN  WP  - -  24  Zásoby  Velko 
1052-2/2001 NAN  NAN  WP  Xi  Vč3  - -  Z3  24  Platné  Velko 
1052-3/2001 NAN  NAN  WP  Xi  Vč3  - -  Z3  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]