Registrované přípravky k 17.09.2003  


Stomp 330 E - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Pendimethalin 330 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3269-2/1998 BAS  BAF  EC  Xi  TN  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]