Registrované přípravky k 17.09.2003  


Sencor 70 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Metribuzin 70 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3217-2/2001   ABO  ABO  WP  24  Zásoby  Malo 
3217-0/2003   BAY  BAP  WP  24  Zásoby  Velko 
3217-3/2001 BCM  BAP  WP  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]