Registrované přípravky k 17.09.2003  


Score 250 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Difenoconazole 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4014-4/2001 FTS  FTS  EC  Xi  II  24  Platné  Malo 
4014-5/2001 SYA  SYP  EC  Xi  II  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]