Registrované přípravky k 17.09.2003  


Rufast 15 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Acrinathrin 150 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3811-1/2001   HSA  AEC  EC  Xi  Š  II  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]