Registrované přípravky k 17.09.2003  


Rovral 50 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Iprodione 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3490-2/2001   ACD  ACD  WP  24  Zásoby  Malo 
3490-3/2001   AVS  AVB  WP  24  Zásoby  Velko 
3490-1/2001   LOV  LOV  WP  24  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]